Müzeyi soğana çevirdiler

Müzeyi soğana çevirdiler
Teftiş Kurulu'nun beş ay süren soruşturma sonucu hazırladığı rapor, korkunç soygunu belgeledi.Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun beş ay süren soruşturma sonucu hazırladığı rapor, Karun Hazinesi'ndeki eksiğin sadece kanatlı denizatı biçimli altın broş olmadığını, elektron bir sikkenin de gümüş sikke ile değiştirildiğini ortaya çıkardı. Raporda, Uşak Müzesi'ndeki hazineye ait pek çok eserin orijinal olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu da vurgulandı. Ayrıca altın kaplama kuş figürlü aplik bir eserin 1996'da çalındığı belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, başmüfettiş Cihat Tuncer'in hazırladığı, Teftiş Kurulu Başkanı Faruk Şahin'in imzasını taşıyan raporu 9 Mayıs'ta onayladı.

"Müzede sikke vitrininde sergilenmekte olan 5959 envanter numaralı Kroisos Dönemi elektron sikke, aynı döneme ait gümüş sikke ile değiştirildi" denilen raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

'Gözle kontrol yapıldı'
"Altın broşun en son 10 Mart 2005'te fotoğrafları çeki ldi. Aynı yıl ağustos ayında Muğla Müzesi'nden gelen bir telefon üzerine, müze uzmanlarınca vitrin dışından gözle kontrolü yapıldı. Orijinalinin resimleriyle karşılaştırılması sonucu, vitrindeki objenin sahte olabileceği şüphesi uyandı. Bu nedenle olayın 2005'in Mart ve Ağustos dönemi içinde gerçekleşmiş olabileceği, müzede güvenlikle ilgili bir vukuat olmadığı gibi, böylesi planlı ve organize bir eylemin müze yetkililerinin bilgisi dışında gerçekleşme ihtimali bulunmamaktadır."
"Müze Müdürü Kazım Akbıyıkoğlu, bu şüphelere rağmen fiili bir kontrol yapılmasına izin vermedi. Müdürlük görevini yürüttüğü 15 yıl boyunca Lidya eserleri ile sikkeler dahil, müze koleksiyonunda bulunan eserlerin tümünün envanter kayıtları ile karşılaştırılarak sayımının gerçekleştirilmesini ısrarla sağlamadı. Aynı süre içinde müdürlükte değişik tarihlerde 10 uzman görev almış olmasına rağmen tüm eserlerin zimmetini ısrarla üstünde tuttuğu, müze uzmanlarınca kendisinin sorumluluğunda olan eserler üzerinde başlatılan sayım çalışmalarına katılmadığı gibi destek de olmadığı anlaşılmıştır."

'Yapıştırıcıyla tutturulmuş'
"Bazı bölümleri uhu ile tutturulduğu ifade edilen 1.80.96 envanter numaralı gümüş eser, 1.15.96, 1.29.96, 1.33.96 envanter numaralı gümüş eserlerin kararmalara karşı belli aralıklarla konservatör kontrollerinin yapılması, orijinalliği konusunda günümüzde karşılaştırma yapılabilecek az örnek bulunmasından ötürü kesin karar verilemeyen 1.3.96, 1.4.96, 1.5.96 ve 1.10.96 envanter numaralı taş eserlerin, bu konuda ihtisas yapmış bilim adamlarınca incelenmesinin sağlanması gerekmektedir."

İlk soygun 1996'da oldu
ABD'nin Metropolitan Müzesi'nden 10 yıllık hukuk mücadelesi sonucu alınan Karun Hazinesi'nden ilk parçanın 1996'da çalındığı anlaşıldı. Bununla ilgili olarak sürdürülen soruşturma sonucu ikisi arkeolog toplam üç kişiye 45 YTL ceza verildiği de ortaya çıktı.

ABD'den 6 kişilik bir heyetle Ağustos 1993'te getirilen eserler üç yıl boyunca Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alınmış ve bir süre sergilenmişti. Bu sırada Uşak Arkeoloji Müzesi de restore edilerek yenilendi. Eserler 14 Şubat 1996'da Uşak'a götürüldü. Ancak 363 parça eser, Uşak Arkeoloji Müzesi'ne 362 parça olarak teslim edildi. Devir teslim işlemleri sırasında 108.180.93 envanter nolu 1.5 x 1.5 ölçülerinde 0,15 gram ağırlığında altın varak üzerine işlenmiş kuş figürlü aplik eserin olmadığı tespit edildi.

1996'da yaşanan olayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığımız başvuruya ise şu yanıt verildi:

"Karun Hazinesi ABD'den 363 adet eser olarak getirilmiştir. Uşak Müzesi'ne teslim edilirken eser sayısı 362 adettir. Sorumlular hakkında Bakanlığımız, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan tahkikat sonunda, 'Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararın Nevi Miktarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkındaki Yönetmelik' gereğince işlem yapılarak sorumlulara zarar tazmin ettirilmiş ve disiplin cezası verilmiştir."

MilliyetKategori : GÜNCEL