Memurlar Bakana anlattı

Memurlar Bakana anlattı
Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Dr.Ahmet Aksu ve yönetim kurulu üyeleri sorunlarını Eker'e anlattı.Abone ol

Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Dr.Ahmet Aksu ve yönetim kurulu üyeleri ile TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker ve Müşteşar Vedat Mirmahmutoğulları, Personel Genel Müdürü Bekir Ulubaş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Halis Bilden. Bakan Danışmanı Faruk Sümer ile görüştü.ç

Görüşmede TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Günay Kaya, Tarım Bakanına, tarım çalışanlarının bir takım sorunlarını maddeler halinde zobni implantat Istanbul cena sıralayarak dosya halinde Bakana ve heyete iletti.

İşte sorunlar ve iletilen konular

1- Mühendis unvanlı arkadaşlarımıza yapılan ek özel hizmet tazminatı zammı diğer unvanlı (Vet.Hek, Vet.Sağ.Teknikeri,Vet.Sağ.Tek, Biyolog, Kimyager, Ziraat Teknikeri, ziraat Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Genel İdare hizmetlerindeki) memurlar arasında önemli dengesizliklere sebep olmuş bu arkadaşlarımızın iş motivasyonunu bozmuştur. Bunun için bu sayılan unvandaki arkadaşlarımıza da ek bir zammın verilmesi yerinde olacaktır. Bu konuda Bakanlığımızın gerekli girişimler yapmasını beklemekteyiz.


2- Yine İdari görevdeki ( Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yard. ) arkadaşlara bu ek özel hizmet tazminatının verilmeyişi İdari görev yapan arkadaşlarda ciddi rahatsızlıklar oluşturmuştur, yönetsel sorumluluğu olan bu kişilerin, mutlaka verilen bu zamma eş değer bir ek ödemeyle motive edilmeleri önemlidir.3- Döner sermaye dağıtımları personel ve kurumlar arasında denge sağlanmadığı için huzursuzluklara sebep olmaktadır. Bu konuda merkez - taşra teşkilatları arasında ve personel arası huzursuzlukları giderecek yeni bir mevzuat yapılanmasının gerçekleştirilmesi.


4- Bakanlığımız teşkilatlarındaki döner sermaye saymanlarının sosyo- ekonomik haklarının Maliye Bakanlığı ve diğer Bakanlıklardaki gibi emsalleri gözetilerek verilmesi.


5- Önlisans mezunu olan Bakanlık personeli için YÖK "le gerekli girişimler yapılarak lisans tamamlama hakkının sağlanması.

TOÇ BİR Sen yaptığı açıklamada, Bakan Eker'in, sorunlara olan duyarlılığı memnuniyetle karşıladığı belirtilmiş ve mevcut imkânlar ölçüsünde sorunların çözümü noktasında bakanlık olarak elllerinden gelen her türlü girişimlerde bulunacaklarını vurgulamıştır.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI